Ribogojnice

Program Artemis Fish Farming vam olajša spremljanje podatkov pri vzreji in vlaganju rib. Program zajema več modulov: ribogojnica, izlovi iz rek in potokov, vlaganja v ribolovne vode, poročila šifranti…

Spremljanje podatkov od smukanja do prodaje.
Spremljate lahko:

 • vrsto rib v bazenu
 • trenutno količino, težo in velikost rib
 • porabo hrane in prirast rib
 • uporabo zdravil in preventivnih sredstev
 • dnevne temperature vode in zraka
 • premike rib med bazeni…

Osnovni moduli programa

Podatki o ribah
 • matična jata
 • meritve in markiranje
 • smukanje,…
Vlaganja
 • vodenje podatkov o vlaganjih v ribolovne vode
 • vrsta vlaganja in vrsta rib
 • vode v katere so bile ribe vložene,…
 • velikosti in količina rib, …
Izlovi
 • vodenje podatkov o izlovih iz rek in potokov
 • kje je bil izlov opravljen
 • namen izlova
 • vrsta ribe, količina, teža,…
Fotografije: Krištof Istinič