Klavnice

V pisarni lahko kodo, ki je na spremnem dokumentu, vnesete v program ročno ali jo prečitate s čitalcem črtne kode. Program potrebne podatke pridobi preko internetne povezave iz aplikacije VOLOS. V primeru, da nimate dostopa do VOLOS-a, je potrebno podatke vnesti ročno. Program bo pripravil vse potrebno za spremljanje poteka klanja.

V pisarni lahko kodo, ki je na spremnem dokumentu, vnesete v program ročno ali jo prečitate s čitalcem črtne kode. Program potrebne podatke pridobi preko internetne povezave iz aplikacije VOLOS. V primeru, da nimate dostopa do VOLOS-a, je potrebno podatke vnesti ročno. Program bo pripravil vse potrebno za spremljanje poteka klanja.

Pri raztovoru živali, s prenosnim čitalcem črtne kode prečitate ušesno številko živali. Program preveri ali se vnešeni podatki v pisarni in prečitani podatki pri raztovoru ujemajo. Če podatki niso enaki, program javi napako. V takem primeru je potrebno je preveriti ali je prišlo do napake pri vnosu podatkov, ali pa spremni dokumenti niso pravilni.

Po prihodu živali v klavnico, s prenosnim čitalcem črtne kode ponovno prečitate ušesno številko živali. Program jo uvrsti v vrsto za klanje. Na ta način resnično vemo, katera žival je na klavni liniji in vsi podatki, ki spremljajo žival do hladilnice, bodo pravilni. Na tak način je zagotovljeno popolno sledenje.

Po končanem klanju meso tehtamo. Podatki o tehtanju se prenesejo na tiskalnik, izpišejo se potrebne etikete za označvanje. Etiketa je samolepilna in primerna za lepljenje na goveje meso.