Obrazec za vračilo izdelka

Obrazec za vračilo izdelka, uveljavljanje garancije, stvarne napake želim vrniti blago. Razlog za vračilo/zamenjavo blaga (obkrožite samo enega):

 1. izdelek sem prejel na osnovi pogodbe sklenjene na daljavo in ga vračam na osnovi pravice do odstopa od pogodbe s sporočilom v roku do 14 dni po prejemu izdelka
 2. prijavljam okvaro in uveljavljam garancijo
 3. izdelek reklamiram, ker ste mi dostavili napačen izdelek
 4. izdelek reklamiram, ker ste mi dostavili poškodovan izdelek
 5. uveljavljam stvarno napako na izdelku skladno s 37. členom Zakona o varstvu potrošnikov
 6. drugo -obrazložite: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

Prosim, da (obkrožite samo enega, če uveljavljate garancijo, pustite prazno):

 1. prejeti izdelek zamenjate z drugim brezhibno delujočim izdelkom
 2. prejeti izdelek zamenjate z drugim izdelkom druge velikosti ali barve (navedite v pojasnilih)
 3. brezplačno odpravite stvarno napako na izdelku (opišite napako v pojasnilih)
 4. vrnete kupnino ali del kupnine v sorazmerju z napako in ostale pripadajoče stroške v skupni višini ___________ na moj transakcijski račun številka ________________________________ odprt pri banki _______________________________________________________________
 5. drugo po predhodnem dogovoru _______________________________________________________________________________________________________________

Pojasnilo (v kolikor je potrebno navedite lastnosti nadomestnega izdelka – barvo, velikost, … ali opišite razlog oz. napako zaradi katere vračate blago): _______________________________________________________________________________________________________________________________________

Obrazcu za vračilo blaga prilagam kopijo računa številka ___________ Izdelek vračam na lastne stroške. Vegatop d.o.o. bo po potrebi stroške naknadno kril skladno z zakonodajo. V primeru odstopa od pogodbe naj bo blago vrnjeno neuporabljeno, nepoškodovano, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini. Če trgovec oceni, da blago ni vrnjeno v enakem (originalnem) stanju, kot je bilo ob prodaji posredovano kupcu, si slednji pridržuje pravico do odškodnine oziroma do ponovne – in tokrat nepreklicne – dostave takšnega blaga kupcu na njegove stroške. Prodajalec vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Naročnik Organizacija / Ime in priimek:________________________ Naslov:   __________________________________________________________________ Telefon:  ___________________________       E-pošta: ____________________________________

Datum:   ___________________________        Podpis:  ____________________________________

Vegatop d.o.o., Francetova 7, 2383 Slovenj Gradec, Slovenija, info@vegatop.si, tel: 02 88 41 850, Identifikacijska številka: SI53882016, Davčni zavezanec: DA, Matična številka 5584175


Prenesi obrazec