Mercury - trgovsko, skladiščno, materialno poslovanje

Verzije : Lite, Classic,Pro
Program je namenjen vodenju zalog, obdelavi prevzemov, izdaji računov, ponudb, dobavnic in naročil. Omogoča delo z konsignacijsko zalogo.Konsignacijske prevzeme, odpoklic konsignacij. Prav tako omogoča vodenje reverzov. Za vse izdelke ali materialne so na voljo materialne kartice na katerih vidite gibanje in trenutno stanje zalog.
Program je razdeljen na šest osnovnih modulov: šifranti, prevzemi, naročila, prodaja, obračun, orodja.
Šifranti: ta modul omogoča pregled in izdelavo lastnih šifrantov, ki ji boste v sklopu poslovanja potrebovali ( pregled zalog, vrste zalog, poslovni partnerji, skupine artiklov, davki, davčne tarife, prodajalci, uporabniki, klavzule, tečaji tujih valut, enotne mere, material poslan v servis …)
Prevzemi: modul prevzemi vsebuje obdelavo prevzemov, storno prevzemov, zapisnikov o spremembah cen, konsignacijskih prevzemov, storno konsignacijskih prevzemov, premike iz drugih poslovalnic.
Prodaja: ta modul vsebuje programe za račune, dobavnice, reverze, ponudbe, avansne račune, odpoklic konsignacije in knjigo blagajne.
Naročila: izdelava naročil, izberemo izdelke ki jih želimo naročiti in izdelamo pisno naročilo. Naročate lahko katerekoli blago, tudi takšno, ki nima šifre v šifrantu. Določite lahko tudi ceno izdelka, ki ga naročate, da ne pride do zapletov z dobavitelji.
Obračun: ta modul vsebuje izpise, ki se rabijo v računovodstvo in komerciali. Tu so zbirniki računov, dobavnic, ponudb, prevzemov, zapisnikov itd. Za vse izpise je skupno to, da jih izpišemo za izbrano obdobje.
Orodja: V tem modulu so indeksiranja, ločena po modulih in nastavitve programa.

Verzije Lite,Classic in Pro se med seboj razlikujejo po ceni in številu modulov, ki so pri posamezni verziji vključeni. Nadgradnja obstoječe verzije je mogoča.