Poslovni programi

Programi za podjetja in obrtnike. Programe lahko kupite na obroke ali vzamete v najem. Na voljo so tudi testne verzije programov.

Program je namenjen vodenju zalog, obdelavi prevzemov, izdaji računov, ponudb, dobavnic in naročil.
Omogoča delo z konsignacijsko zalogo, prevzemi, odpoklic konsignacij. Prav tako omogoča vodenje reverzov. Za vse izdelke ali materialne so na voljo materialne kartice na katerih vidite gibanje in trenutno stanje zalog.
Verzije : Lite, Classic, Pro
 
Blagajna omogoča izpis računov, blagajniških prejemkov, izdatkov, poročil.
Vnos izdelka poteka z vnosom šifre, z vnosom črtne kode ali izbiro izdelka iz šifranta izdelkov. Za vnos lahko uporabite tipkovnico, čitalec črtne kode, prenosni terminal ali zaslon občutljiv na dotik (touch screen). Prednost blagajne je, da lahko vnašate dva računa hkrati.
 
Program je namenjen uporabnikom, ki za svoje delo ne rabijo tako obsežnega program kot so Mercury Lite, Classic in Pro. Izdelava ponudb, dobavnic, naročilnic in računov je enostavna in hitra. Račune, dobavnice in ponudbe lahko enostavno izdelate v treh jezikih: slovenskem, angleškem in nemškem. Program omogoča izpis dokumentov opremljen tudi s črtnimi kodami primernimi za zajemanje s čitalci.
 
Program omogoča vnos vseh knjigovodskih poslovnih dogodkov. Zagotavlja poročila za izdelavo zaključnih bilanc in poročil za potrebe vodenja podjetja , za statistike (BS) in davčne uprave.
Verzije : Lite, Classic,Pro se med seboj razlikujejo po ceni in številu modulov, ki so pri posamezni verziji vključeni. Nadgradnja obstoječe verzije je mogoča.
 

Mercury Obrt - enostavno knjigovodstvo

Program za enostavno knjigovodstvo omogoča vodenje knjige prihodkov in odhodkov, knjige blagajne, knjige ostalih terjatev in obveznosti ter knjige pretokov med gospodinjstvom in podjetjem. Prav tako so v program vključene vse DDV evidence ter knjigi upnikov in dolžnikov.
 

Mercury OS - osnovna sredstva

Program je namenjen vodenju registra osnovnih sredstev za podjetja in samostojne podjetnike. Osnovna sredstva lahko ločimo po stroškovnih mestih, lokacijah, kontih in amortizacijskih skupinah. Program omogoča izpis nalepk za označevanje osnovnih sredstev in zajemanje podatkov z prenosnim terminalom, kar poenostavi in pospeši inventuro. Omogoča izvoz podatkov v Excel.
 
Program omogoča pripravo različnih paketov tretmajev živali. Za posamezno stranko vodite podatke kaj od izbranega je že bilo narejeno, kdaj je ponovno naročena, omogoča delna plačila tretmajev. Pakete lahko sestavljate sami, glede na storitve, ki jih opravljate.
 

Potni nalog podjetje izda zaposlenim za namen službene poti. Vsebuje informacije o datumu, kraju odhoda in prihoda, namenu potovanja ter stroških potovanja. Potni nalog je dokument, ki služi kot dokaz o upravičenosti potnih stroškov.