Ribolovne dovolilnice

Program lahko uporabljate na prodajnem mestu, ki ima dostop do interneta in ima A4 tiskalnik za izpis dovolilnice. Dovolilnica vsebuje podatke o vrsti dovolilnice, ribolovnem revirju. Ker dovolilnica vsebuje tudi račun za kupca ne potrebujete vezane knjige računov.

Prednosti za ponudnika dovolilnic
 • enostaven in hiter pregled prodaje
 • sprotno spremljanje zasedenosti ribolovnih revirjev
 • dovolilnice lahko natisnete v več jezikih
 • obliko dovolilnice lahko oblikujete za vsak revir posebej
 • zaščita dovolilnice pred zlorabo s QR in črtno kodo
 • vse podatke o kupcih imate shranjene v bazi kupcev
 • obračun prodaje po prodajnih mestih
 • prodajnim mestom lahko določite različne pravice prodaje
 • statistika kontrole dovolilnic …
Prednosti za ponudnika dovolilnic
 • enkraten vnos kupca (z nakupom prve dovolilnice se podatki o kupcu shranijoin so dostopni na vseh prodajnih mestih)
 • nikoli vam ne zmanjka dovolilnic saj jih natisnete sami pri prodaji
 • vodenje prodaje po vrsti plačila
 • enostaven in hiter obračun provizije,…
 • skupaj z dovolilnic
Prednosti za kontrolo dovolilnic
 • kontrolo dovolilnic opravljate z mobilnimi napravami (Android aplikacija)
 • preverjanje lahko poteka online ali lokalno
 • statistika kontrole po odsekih in kontrolorjih,…